Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommuneplan Trafik og mobilitet Trafikstier og rekreative stier

Trafikstier og rekreative stier

Gladsaxe har et veludbygget net af trafikstier og rekreative stier. Trafikstier understøtter den trygge og hurtige transport i hverdagen. Trafikstier skal gøre det attraktivt at vælge cyklen som transportmiddel i hverdagen – også i kombination med andre transportmidler. 

Det regionale system af rekreative stier er stier i eget tracé, som forbinder byområder med friluftslandskabet, og som gør det til en rekreativ oplevelse at komme til de omgivende friluftslandskaber.

Vi anlægger løbende nye cykelstier og forbedrer eksisterende for at gøre forholdene så gode som muligt samtidig med, at vi sikrer tryghed og indgår i det regionale Supercykelstisamarbejde.

Der gælder følgende retningslinjer:

  • Cykelstinettet udbygges i første omgang med cykelstier langs Grønnemose Allé, ”Møbelstien” og supercykelsti langs Ring 3 i forbindelse med etablering af letbanen, og på sigt ’Buddingeruten’ og ’Bagsværdruten’. 
  • Ved udbygning af stinettet skal sammenhængen til de nationale og regionale cykelruter og rekreative stier opretholdes og styrkes. Det kan ske ved etablering og synliggørelse af smutveje m.v. som kan forbedre opkoblingen af bolig- og erhvervsområderne til stinettet.
  • Det regionale rekreative stinet skal, hvis muligt, have sikrede skæringer over eller under veje, baner og vandløb, så oplevelsesværdi, sikkerhed og sammenhæng tilgodeses.

Supercykelsti

Et kommunalt tiltag på regionalt niveau inden for cykeltrafikken er at udvikle et sammenhængende højklasset cykelnet i Hovedstadsområdet, også kaldet supercykelstier.

Den statslige cykelsti langs Ring 4, som Vejdirektoratet er myndighed for, er opgraderet til Supercykelsti.

Der er i forbindelse med letbaneprojektet planlagt en supercykelsti i Ring 3. Der er taget initiativ til to øvrige supercykelstier– Buddingeruten og Bagsværdruten.

Rekreative stier

De rekreative stier ligger i eget trace, og her prioriteres oplevelsen af cykelturen sammen med komfort og sikkerhed. Det rekreative stinet giver mulighed for transport i grønne omgivelser i hele hovedstaden. Den nationale cykelrute, rute 2 Hanstholm-København, følger Hillerødmotorvejens forløb gennem Gladsaxe.     

 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback