Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommuneplan Trafik og mobilitet Planlagte trafikanlæg

Planlagte trafikanlæg

Der vil i trafikplanlægningen i Gladsaxe Kommune de kommende år være et særligt fokus på fremkommelighed, herunder overflytning af biltrafik til kollektiv trafik og cykeltrafik.

Anlægget af Hovedstadens Letbane er i fuld gang og vil fortsætte over de næste år frem til, at letbanen skal stå klar i 2025. Der vil være særligt fokus på udformning af stationsforpladserne som attraktive nye knudepunkter i byen.

I byomdannelsesområder vil der fortsat være et særligt fokus på mobilitetsplanlægning. Tilsvarende arbejdes der med fremme af cykeltrafik, samkørsel og delebilsordninger og kollektiv trafik for hele kommunen i en række planer og projekter med udgangspunkt i bl.a. fælleskommunale VIP-projekter, Gate 21, LINC-projektet, Erhvervsby-samarbejdet og KlimaKlar.

Vi udarbejder trafiksikkerhedsplan, med fokus på at fremme forhold for bløde trafikanter, generel trafiksikkerhed, plads til byrum og hastighedsnedsættelse, hvor det kan give mening og bidrage til bylivet m.v. 

Der gælder følgende retningslinjer:

  • I forbindelse med byomdannelsesområderne Bagsværd Bypark og Gladsaxe Erhvervskvarter kan der etableres nye veje og stier eller ske en omlægning af eksisterende veje og stier til betjening af nye funktioner i områderne. Det skal ske med fokus på at fastholde og udvikle gode forbindelser på tværs af byen og til- og fra trafikale knudepunkter.
  • I forbindelse med omdannelsen af Gladsaxe Erhvervskvarter og etableringen af letbanen, skal vejstrækningen på Gladsaxe Ringvej, mellem Gladsaxevej og Gladsaxe Møllevej, udformes til en grøn boulevard.
  • I forbindelse med etableringen af Hovedstadens Letbane, skal letbanens-, og sideløbende, cykelstiers fremkommelighed sikres samtidig med en tilfredsstillende afvikling af biltrafikken.

Statslige arealreservationer

  • Der skal sikres areal til udbygning af Hillerødmotorvejen fra 4 til 6 spor mellem Motorringvej 3 og Værløse.

Gladsaxe Kommune er bundet op på den regionale kollektive transportstruktur med S-banen til Farum og København. Linjen har fem S-togs stationer i kommunen.

De større veje, bebyggelser og erhvervskvarterer i kommunen betjenes af en række højklassede buslinjer. Derudover betjener en række buslinjer lokalområder i kommunen.

Gladsaxe er i et samarbejde med Region Hovedstaden og andre kommuner langs Ring 4 i gang med at undersøge muligheden for en BRT (Bus Rapid Transit) forbindelse som erstatning for og opgradering af linje 400S.

Den nye letbane på Ring 3 vil give mulighed for at pendle på tværs af S-togslinjerne og dermed binde Gladsaxe tættere sammen med resten af Storkøbenhavn. Derfor er der fokus på at understøtte muligheden for kombinationsrejser og sammenkoblingen mellem den kommende letbane og f.eks. cykel.

Der er desuden igangværende undersøgelser om muligheden for en ny letbaneforbindelse eller BRT-linje fra Nørrebro til Gladsaxe Trafikplads, via Frederikssundsvej, Tingbjerg og Mørkhøjvej, samt overvejelser om en BRT-linje som opgradering af 200S fra Gladsaxe Trafikplads til Avedøre Holme.

 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback