Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommuneplan Trafik og mobilitet Eksisterende trafikanlæg

Eksisterende trafikanlæg

Som udgangspunkt fastholdes den nuværende overordnede vejstruktur og niveauinddeling i Gladsaxe Kommune.

De statslige vejstrækninger i Gladsaxe Kommune, udgør i alt 14 km - fordelt på ca. 12,5 km motorvej og ca. 1,5 km øvrige veje. Det er:

  • En del af Hillerødmotorvejen (statsvej nr. 13, rute 16)
  • Motorring 3 (statsvej nr. 3)
  • Ring 4 (statsvej nr. 111)

Vejdirektoratet er myndighed for de statslige veje.

Vejstrukturen omfatter en vejklassificering bestående af trafikveje, fordelingsveje og lokalveje og en tilhørende hastighedsklassifikation. På trafikveje er der de fleste steder 50 km/t hastighedsbegrænsning, mens fordelingsveje og lokalveje typisk er skiltet med 40 km/t. Veje i industri- og erhvervsområder, der som oftest er fordelingsveje, har generelt en begrænsning på 50 km/t. Gladsaxe Kommune arbejder med skærpede hastigheder, hvor det giver mening, for at fremme forholdene for bløde trafikanter samt for at reducerer trafikstøjen.

Gladsaxe Kommune arbejder løbende med at sikre og forbedre trafiksikkerheden på de eksisterende veje for både bilister og bløde trafikanter.

Der gælder følgende retningslinjer:

  • Den gode tilstand af det kommunale vejnet skal opretholdes og sikres ved vedligehold, drift og renovering.
  • Der skal sikres en fortsat forbedring af trafiksikkerheden, bl.a. gennem kommunens trafiksikkerhedsplan. I forlængelse heraf, skal der være særligt fokus på de lette trafikanters færdsel, f.eks. ved at sætte den tilladte hastighed ned.
  • Serviceniveauet for den kollektive trafik skal fastholdes, og hvor det er muligt, skal der gennemføres tiltag, der sikrer en hurtigere afvikling i bustrafikken
  • Der skal fastholdes og udvikles gode forbindelser på tværs af byen og til og fra trafikale knudepunkter.

Statslige vejnet

Gladsaxe har let adgang til det statslige vejnet, da kommunen ligger mellem Helsingørmotorvejen og Hillerødmotorvejen, mens Motorring 3 går på tværs af kommunen. De større veje i det kommunale vejnet, Ring 3 og Ring 4, er en del af den regionale sammenhængende vejstruktur.

 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback