Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommuneplan Erhverv og detailhandel Pladskrævende varer

Pladskrævende varer

Der er tre områder til butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varer (Mørkhøj Erhvervskvarter, dele af Gladsaxe Erhvervskvarter og dele af Bagsværd Bypark).

Der gælder følgende retningslinjer:

 • I områder udlagt til særlig pladskrævende varer, kan etableres butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varer eller varer, som medfører særlige sikkerhedsmæssige forhold, f.eks.: motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne og trailere, planter og havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer, møbler, ammunition og eksplosiver.
 • Skiltning og anden ændring af facader med videre skal ske i overensstemmelse med Designmanual for Gladsaxe Kommune.
 • Bruttoetagearealet for en butik til pladskrævende varegrupper må være højst 20.000 m². 

Områder til pladskrævende varer

Se områdernes specifikationer:

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 20.000 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 960 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 18.946 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 50.000 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 24.080 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 25.920 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 40.000 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 15.714 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 24.286 m²

Redegørelse

Særligt pladskrævende varegrupper er en styrkeposition i Gladsaxe Kommune. I Bagsværd Bypark ligger en blanding af bilforhandlere, bilværksteder, tankstation, møbelbutik mv. Mens der i Mørkhøj Erhvervskvarter er en stærk klynge af bilforhandlere, herunder store bilforhandlere som Mercedes, Audi, VW, Skoda og Toyota. I Gladsaxe Erhvervskvarter er der en god intensitet i området i kraft af store, tætbeliggende butikker, herunder de to udvalgsvarebutikker Harald Nyborg og T. Hansen, som fra ældre tid ligger udenfor centerstrukturen.

De tre områder til særligt pladskrævende varegrupper fastholdes i deres nuværende udstrækning og med de eksisterende rammer for nybyggeri og omdannelse til butikker.

De maksimale butiksstørrelse, der blev indført med Tillæg 1 til Kommuneplan 2017, vil foruden at fremgå i retningslinjerne også fremgå i de specifikke rammer.

Læs mere om

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback