Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommuneplan Erhverv og detailhandel Om Erhverv og detailhandel

Om Erhverv og detailhandel

Gladsaxe er en af Danmarks største erhvervskommuner, og målet er at fastholde positionen som en attraktiv erhvervskommune med fokus på bæredygtig vækst. Det gør vi ved at skabe rammerne for vækst, iværksætteri og lokal udvikling samt ved at samarbejde med virksomhederne, så de kan agere bæredygtigt og bidrage til den grønne omstilling.

  • Vi skaber gode rammer for forskellige slags virksomheder inden for erhverv og detailhandel, så vi sikrer et levende og mangfoldigt erhvervsliv med et varieret udbud af jobs til alle.
  • Vi tænker erhvervsudvikling, mobilitet og infrastruktur sammen og udnytter de muligheder, som letbanen giver.
  • Vi indgår i partnerskaber og samarbejder med virksomhederne om at skabe gode rammer for vækst, som understøtter iværksætteri, lokal udvikling, og som inspirerer virksomhederne til at agere bæredygtigt og bidrage til den grønne omstilling. 
  • Vi samarbejder med virksomhederne om at skabe rum til byliv og udendørs mødesteder.

Gladsaxe Kommune har høje ambitioner for den grønne omstilling – ikke mindst, når det gælder erhvervslivet. Vi vil samarbejde med virksomhederne om bæredygtig vækst i forhold til muligheder for renere produktion, færre miljøgener, energirigtig drift, cirkulær økonomi m.m.

Vi ønsker et mangfoldigt erhvervsliv. Derfor skal vi skabe rammer, hvor der er plads til både den store og den lille virksomhed, til iværksætteren og til den etablerede virksomhed, til de lokale og til de internationale.

Det skal være attraktivt at drive virksomhed i Gladsaxe. Grønne erhvervskvarterer og handelsgader, med gode forhold for varierede mobilitetsformer, er med til at kendetegne en god og bæredygtig erhvervskommune. Det skaber også grobund for byliv og for at skabe plads i bybilledet til mindre mødesteder og ophold. Den levende by skal understøttes af den grønne omstilling og den bæredygtige dagsorden. Hvis det skal blive til virkelighed, kræver det et ambitiøst samarbejde mellem virksomhederne og kommunen.

De trafikale forhold spiller en stor rolle. Det er vigtigt at kunne komme nemt til - og fra arbejde. Beliggenheden ved Hillerødmotorvejen og Motorring 3 gør det oplagt at tage bilen. For mange er bilen det valg, der gør det muligt at arbejde i Gladsaxe, men for mange er det i lige så høj grad blevet en vane. Vi vil gøre det mere attraktivt at bruge kollektiv transport, gå og cykle, og derfor er vi også ved at anlægge en letbane. Da store dele af Gladsaxe er anlagt på bilens præmisser, kan det være svært at ændre på den præmis, uden at ændre på byens struktur. Derfor samarbejder vi med erhvervslivet om en mere finmasket by med flere stier, som opfordrer til at gå eller cykle. Vi samarbejder også om delebiler, kørselsordninger og flere muligheder for brug af mikromobilitet.

Mange ser på beliggenheden af arbejdspladsen på en ny måde. Hvordan er identiteten i kvarteret? Er det er rart sted at ankomme til, og er der muligheder for indkøb og sociale aktiviteter i nærområdet? Vi samarbejder med erhvervslivet om at få mere byliv i erhvervskvarterer og handelsområder. Det kan understøttes af f.eks. flere udendørs mødesteder og opholdsrum, mere beplantning med større variation og grønne gadeforløb. Her spiller forarealer i både erhvervs- og handelsområder en stor rolle. Vi vil arbejde for grønne parkeringsarealer og/eller at parkering flyttes væk fra forarealerne. Derfor er der også en del af retningslinjerne under temaerne Den levende by og Den grønne by, der i lige så høj grad gælder for erhvervsområderne som i den resterende by.

FN's verdensmål

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback