Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommuneplan Erhverv og detailhandel Handelsgader og hovedstrøg

Handelsgader og hovedstrøg

I Bagsværd Bymidte, Buddinge Bymidte og langs Søborg Hovedgade er særlige facadestrækninger udpeget som hovedstrøg.

Der gælder følgende retningslinjer:

  • I stueplan langs hovedstrøgene må der kun etableres butikker, publikumsorienterede funktioner, som har butikskarakter, samt restauranter, kulturelle institutioner og lignende
  • Det kræver Byrådets godkendelse at etablere kontorvirksomheder eller liberale erhverv i stueplan langs hovedstrøgene
  • Etager over stueplan må anvendes til liberale erhverv, offentlig og privat service samt boliger
  • Spillehaller betragtes som en forlystelse, som kun må etableres i kommunens to bymidter, Buddinge og Bagsværd. Spillehaller må ikke placeres på hovedstrøgene.

I Bagsværd Bymidte, Buddinge Bymidte og langs Søborg Hovedgade er særlige facadestrækninger udpeget som hovedstrøg. Udpegningen sker for at sikre, at de bylivsskabende funktioner, så som butikker, publikumsorienterede funktioner, som har butikskarakter samt restauranter, kulturelle institutioner og lignende placeres i stueetagen langs hovedstrøgene.

Der er over den seneste årrække sket et skifte i sammensætningen af hovedstrøgenes funktioner. Butikker kommer relativt til at fylde lidt mindre, mens cafeer, restauranter, take‐away, fitness og alt andet til kroppens skønhed og sundhed samt mange andre servicefunktioner kommer til at fylde lidt mere. Der er i dag typisk flere af de andre serviceerhverv, end der er butikker i en bymidte. Variationen og sammensætningen af de udadvendte funktioner i stueetagerne er medvirkende til at skabe levende hovedstrøg. 

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback