Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommuneplan Erhverv og detailhandel Detailhandel

Detailhandel

Gladsaxe Kommune indgår i hovedstadsområdets samlede detailhandelsstruktur. Kommunens butikker er derfor både i konkurrence med hinanden og med de andre regionale handelscentre, som f.eks. Herlev, Rødovre og Lyngby. Byrådet ønsker at styrke detailhandlen i bymidterne, bydels- og lokalcentrene ved at sikre et levende handelsliv med en blanding af store og små butikker, kædebutikker, supermarkeder og specialbutikker. Handelslivet skal forsat understøttes og udbygges, så flere borgere vælger at handle lokalt og så de i højere grad gør det gående, på cykel eller ved hjælp af kollektiv transport.

Gladsaxe Kommune har en finmasket detailhandelsstruktur, hvilket betyder, at de fleste borgere i kommunen har let adgang og nærhed til deres dagligvareindkøb.

Der er stor rummelighed i de eksisterende rammer for bruttoetagearealet. Byrådet vil alene foretage en justering ved at flytte et lokalcenter, så det bliver muligt at etablere et lokalcenter i tilknytning til det kommende letbanestop Gammelmosevej.

Der gælder følgende retningslinjer:

  • Gladsaxes handelsliv skal være et levende handelsliv med en blanding af store og små butikker, kædebutikker, supermarkeder og specialbutikker i bymidter og bydelscentre.
  • Alle borgere skal have let adgang til dagligvarehandel gennem et finmasket net af lokalcenterområder, bymidter og bydelscentre suppleret med de eksisterende enkeltstående butikker.
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback