Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommuneplan Erhverv og detailhandel Bymidter og Bydelscentre

Bymidter og Bydelscentre

I Gladsaxe er der tre større handelsområder: Buddinge Bymidte, Bagsværd Bymidte, og Søborg Hovedgade. Buddinge og Bagsværd er i henhold til Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet kategoriseret som bymidter og Søborg Hovedgade som bydelscenter. Høje Gladsaxe er ligeledes kategoriseret som bydelscenter. 

De tre større handelsområder er kort beskrevet nedenfor

Buddinge Centret er det dominerende butiksområde i Buddinge Bymidte, og ligger lige overfor Gladsaxe Hovedbibliotek og Rådhus. Centerområdet strækker sig fra Buddingevej i nord ved Buddinge Station med Kvickly, og ned til Buddinge Centret og et stykke øst herfor ud af Søborg Hovedgade. Der ligger ingen butikker på strækningen mellem stationen Buddinge Centret.

Buddinge Centret er velfungerende, men kan styrkes ved en generel opfriskning af centret og en tættere opkobling på Kulturhuset Telefonfabrikken, bibliotek og rådhus. Buddinge Bymidte får to letbanestop i forbindelse med den kommende letbane, et ved Buddinge Centret og et lige nord for Kvickly. Der vurderes ikke at være større udviklingsmuligheder i forhold til detailhandel.

I Bagsværd Bymidte er der udlagt en meget stor detailhandelsramme, så det er muligt at udbygge og forstærke Bagsværd Bymidte, så området styrkes som det lokale indkøbssted for borgerne i Bagsværd. Udbygningen af Bagsværd Bymidte med detailhandel kan fortrinsvis ske i den nord-østlige del af området, ved højhuset ved Bagsværd Hovedgade. I forbindelse med en evt. omdannelse skal Bagsværd Hovedgades karakter som handelsgade forstærkes. Det skal være en levende og grøn bymidte, der bliver brugt som mødested både om dagen og om aftenen.

Placeringen mellem Bagsværd Bypark og Bagsværd Station gør yderligere bymidten til et attraktivt forbindelsesled og hovedstrøg, som nye detailhandelsprojekter skal tænke sig ind i.

Søborg bydelscenter er et fuldt udbygget centerområde, hvor der kun er en mindre ramme til nybyggeri og omdannelse af butikker. Søborg er kendetegnet ved en stor variation af mindre specialbutikker, flere dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Der er den seneste årrække kommet en lang række caféer, restauranter og andre servicefunktioner, som er med til at gøre Søborg Hovedgade til et levende handelsområde. 

Det er Byrådets mål at styrke bymidterne og bydelscentrene som indkøbssted for borgere og ansatte i Gladsaxe Kommune med en god blanding af kædebutikker, specialbutikker og dagligvarebutikker.

Der gælder følgende retningslinjer:

 • Butikker og andre centerfunktioner skal placeres i bymidterne eller bydelscentrene.
 • Bymiljøet i bymidter og bydelscentre skal være af høj kvalitet, og der skal være mulighed for gadehandel med torvedage, stadepladser med mere.
 • Skiltning og anden ændring af facader med videre skal ske i overensstemmelse med Designmanual for Gladsaxe Kommune.
 • I bymidter og bydelscentre må bruttoetagearealet for en dagligvarebutik være højst 5.000 m² og for en udvalgsvarebutik højst 10.000 m².
   

Bagsværd Bymidte

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 35.000 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 13.459 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 21.510 m²

Se områdernes specifikationer:

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 7.900 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 6.532 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 1.368 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 800 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 502 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 298 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 2.350 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 756 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 1.594 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 13.700 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 3.599 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 10.101 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 950 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 440 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 510 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 1.400 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 1.390 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 10 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 2.100 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 0 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 2.100 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 800 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 240 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 560 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 5.000 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 0 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 5.000 m²

Buddinge Bymidte

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 13.100 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 8.543 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 4.557 m²

Se områdernes specifikationer:

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 6.000 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 4.769 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 1.213 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 500 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 194 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 306 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 1.600 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 0 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 1.600 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 0 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 0 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 0 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 0 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 0 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 0 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 5.000 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 3.580 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 1.420 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 0 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 0 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 0 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 0 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 0 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 0 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 0 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 0 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 0 m²

Søborg Bydelscenter

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 18.600 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 14.038 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 4.562 m²

Se områdernes specifikationer:

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 300 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 204 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 96 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 1.500 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 1.357 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 143 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 2.700 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 2.548 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 152 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 7.900 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 7.258 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 642 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 1.500 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 1.141 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 359 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 750 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 730 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 20 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 550 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 395 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 155 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 800 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 405 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 395 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 2.600 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 0 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 2.600 m²

Høje Gladsaxe Bydelscenter - 15C1

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 8.000 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 5.335 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 2.665 m²

Redegørelse

I Gladsaxe Kommune er der to bymidter (Buddinge Bymidte og Bagsværd Bymidte) og to bydelscentre (Søborg Hovedgade og Høje Gladsaxe).

I forbindelse med Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2017 blev en del af detailhandelsrammen flyttet til rammeområde 13D2 Rådhusområdet og ikke til det tidligere 13D1 Gladsaxe Politi og Gladsaxe Ret, som var intentionen. Denne fejl rettes nu, og den specifikke ramme ændres samtidig til at blive et centerområde 13C5 Buddinge Byport.

Gladsaxe Kommune vil understøtte bymidterne og bydelscentrene i kommunen, da detailhandlen i Gladsaxe er under stigende pres både af konkurrence fra e-handel, men også fra bymidterne i nabokommunerne. Det er i høj grad i bymidterne, at rammerne for bylivet skabes. Gode bymidter skabes dog ikke kun af muligheden for ophold og flotte byrum. Butikkerne er ofte målet for mange ture til bymidterne. Varierede indkøbsmuligheder er helt afgørende. De handelsdrivendes vigtige arbejde med at skabe aktiviteter og et velfungerende handelsliv er centralt for borgernes brug af bymidterne og bydelscentrene.

Gladsaxe Kommune understøtter bymidterne og bydelscentrene ved at skabe velfungerende og smukke byrum og vejforløb. Byrådet har bl.a. afsat midler til en fornyelse af Søborg Hovedgade, der skal sikre en sammenhængende grøn gade, der inviterer til byliv, ophold og et aktivt handelsliv.

Bymidterne og bydelscentrene er nemme at komme til for både gående og cyklende. Der er god tilgængelighed for biler, ligesom der er mulighed for tilfredsstillende parkeringsløsninger. Samtidig er bymidterne placeret ideelt i forhold til den kollektive trafik med S-tog og S-busser.

For at kommuneplanen kan få retsvirkning for borgerne, skal kommuneplanen følges op af lokalplanlægning. I de enkelte lokalplaner vil der blive taget stilling til butiksstørrelser, anvendelser, trafikstrømme, parkering m.v. på det konkrete sted. Det kan betyde, at store butiksstørrelser kun kan realiseres, hvis trafikstrukturen og parkering m.v. kan sikres på det konkrete sted.

De maksimale butiksstørrelser, der blev indført med Tillæg 1 til Kommuneplan 2017, vil foruden at fremgå i retningslinjerne også fremgå i de specifikke rammer.

Når der skal udarbejdes nyt plangrundlag, der giver mulighed for etablering af nye store butikker i kommunens centerområder, vil det blive belyst, om de vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning på lokalt niveau. I denne forbindelse tages der stilling til, om der skal udarbejdes en miljøvurdering.

Læs mere om

Landsplandirektiv for detailhandel

Designmanual for Gladsaxe Kommune

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback