Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommuneplan Byudvikling og boliger Offentlige formål, kultur og fritid

Offentlige formål, kultur og fritid

Offentlige funktioner har en stor rolle som samlingspunkt, mødested og dermed også som generator for liv i byen. De offentlige bygninger skal i højere grad påtage sig rollen med at åbne op for det liv, der foregår inde i bygningerne, og gøre det liv til et aktiv også ude i det offentlige byrum. Der skal derfor være et godt samspil mellem ude og inde, og der skal sikres udearealer for alle, så byrummet omkring de offentlige funktioner bliver alles byrum.

Placering af nye offentlige funktioner i byen skal derfor ske ud fra en strategisk bevidst stillingtagen til, hvor hvilke funktioner skaber størst værdi, og hvor man opnår størst værdi i placering af nye funktioner i byen.

Gladsaxe Kommune går foran med den grønne omstilling, og derfor vil vi i forbindelse med alle offentlige funktioner, først og fremmest prioritere adgangen for den gående og den cyklende. Det understøtter ikke kun målet om at øge cyklismen, men bidrager også i høj grad til at skabe liv omkring de offentlige funktioner. 

Der gælder følgende retningslinjer:

  • I forbindelse med placering af nye kultur- og idrætsfunktioner skal der, som det første i processen, foretages en bystrategisk vurdering af, hvor funktionen bedst placeres i byen og hvilke målgrupper, den skal tiltrække.
  • Alle offentlige bygninger skal udformes ud fra en præmis om at skabe bæredygtige bygninger af høj arkitektonisk kvalitet.
  • Ved alle offentlige institutioner, herunder kultur- og idrætsfunktioner, skal adgangen til funktionerne først og fremmest være på de gående og de cyklendes præmisser.
  • Der skal sikres sammenhæng mellem kultur- og idrætsfunktioner og den omkringliggende by, og der skal altid skabes opholdsmuligheder i tilknytning hertil, der er tilgængelige for alle.
  • I forbindelse med udformning af uderum omkring offentlige funktioner, skal muligheden for læringsrum indtænkes, hvor det er relevant. 

Offentlige funktioner er væsentlige, både i forhold til bevægelsesmønstre, byliv, synergi med andre funktioner samt målgrupper. Det er derfor af stor vigtighed, hvor disse funktioner placeres i byen. Det bør ske ud fra en bevidst strategisk tilgang, og med udgangspunkt i den pågældende funktion. Det kan f.eks. have stor betydning for et udsat boligområde, om der er funktioner i eller op til området, der tiltrækker borgere udefra til området, og dermed bidrager til at skabe et andet fokus og et mødested for borgere på tværs af sociale lag.

Gladsaxe Kommune arbejder med en bystrategisk tilgang, også på tværs af de forskellige sektorer i kommunen. Det er målet at kortlægge de steder, hvor der umiddelbart kan placeres kultur, idræts- og fritidsfunktioner, og hvor der er områder, der mangler funktioner, og hvor der på længere sigt bør skabes mulighed for etablering af kultur- idræts- og fritidsfunktioner. Alt sammen ud fra en målsætning om, at der skal være noget at komme på besøg efter i alle de forskellige kvarterer i Gladsaxe.

I Strategien for Grøn Omstilling er der sat et mål om, at når kommunen bygger, skal det først overvejes, om man kan benytte eller renovere eksisterende bygninger. Der skal ses på muligheden for at forny, opgradere og genbruge inventar og byggematerialer, og ved større nybyggerier stilles der krav til bæredygtighed og prioritet af CO2 venlige materialer. Men som der står i Arkitekturpolitikken, så er den grønne omstilling ikke en succes, hvis den er grim. Så Gladsaxe Kommune skal stadig gå forrest og sikre sig, at der også for eftertiden er offentligt byggeri, der fremstår som fremragende arkitektur. 

Strategien for Grøn Omstillinger stiller mål om at øge andelen, der cykler med 25 % og mindske bilismen med 10 %. Der skal arbejde med flere parametre, for at nå dette mål. Et af virkemidlerne er at gøre det mere attraktivt at gå og cykle og mindre attraktivt at tage bilen. Det betyder generelt, at prioriteringen skal ændres, så de gående og de cyklende sættes først i forhold til, hvem der skal prioriteres i byen.

Retningslinjen om sammenhæng med den omkringliggende by og opholdsmuligheder har til hensigt at understøtte bylivet, ikke bare i, men også omkring de offentlige funktioner. Læringsrum er et mål fra Gladsaxestrategien.

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback